Privacybeleid

Als mede-gebruiker van het WereldWijde Web, herken ik (Pauline Siebers) dat je mogelijk bezorgd bent over wat er gebeurt met jouw persoonlijke gegevens. Het internet is een medium wat blijft evolueren, en dat geldt ook voor onze afspraken over hoe we zo menselijk mogelijk kunnen blijven in deze online omgeving. Ik respecteer deze realiteit, ik juich alle vooruitgang toe in de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, en ik doe mijn best om op een inspirerende manier een bijdrage te leveren.

 

Gezien het feit dat jouw privacy erg belangrijk voor me is, is deze pagina bedoeld om je te informeren over de informatie die ik — via deze website en op andere online plekken — van je verzamel en hoe deze wordt gebruikt.

 

Het hierop volgende privacybeleid heeft alleen betrekking op online gegevens. Door deze website te gebruiken, aanvaardt je de praktijken die worden beschreven in dit beleid.

 

Uiteraard is ALLE mondelinge en schriftelijke informatie die met mij wordt uitgewisseld volledig vertrouwelijk.


Welke persoonlijke informatie wordt verzameld van de bezoekers op socialmediashaman.com?

Wanneer je contact met mij opneemt via een contact- / aanmeldingsformulier op deze website, wordt er om je naam en e-mailadres gevraagd. Vaak is er een extra veld beschikbaar, als optie om overige details toe te voegen die jouw verzoek verder verduidelijken. Samengevat worden dan de volgende persoonsgegevens van jou verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie
  • Gegevens over jouw activiteiten op deze website


Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens via deze website verwerkt?

Dat zijn de volgende doelen:

 

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Een analyse van jouw gedrag op de website, om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van mijn diensten beter af te stemmen op jouw / de website bezoekers' voorkeuren
  • Ook worden je persoonsgegevens verwerkt als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

 

Overige online interacties (niet deze website)

Het is mogelijk dat je op een andere online omgeving persoonlijke gegevens met mij deelt (denk aan social media of een online enquête). In dat geval behandel ik jouw persoonsgegevens met evenveel zorg. Dit privacybeleid geldt dus voor al je online interacties met mij.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Facturen worden bijvoorbeeld zeven jaar bewaard, volgens de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst. Overige gegevens blijven een jaar bewaard, met uitzondering van aanvragen om bepaalde persoonsgegevens eerder te verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden niet aan derden verkocht en worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Social Media Shaman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Worden er 'cookies' gebruikt?

Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

 

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij, Social Media Shaman, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pauline [at] socialmediashaman.com.

 

Hoe worden jouw gegevens beschermd?

Zoals gezegd, neem ik de bescherming van jouw gegevens serieus en neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pauline [at] socialmediashaman.com